Septembers elevrådsprotokoll

Elevråd 20/9 -17

Närvarande:

Åk 1: Ibrahim & William

Åk 2: Sanna & Idris

Åk 3: Hanan & Thea

Åk 4: Mario & Surafiel

Åk 5: Ida & Nivethan

Åk 6: Lah Poe & Ella

Vuxna: Catharina, Anna & Gunilla

  1. Ordförande öppnar mötet.

 

  1. Gunilla berättar om elevrådets stadgar och elevråd tyckte att de var bra och godkände dem.

 

  1. Rapporter från de olika klassråden:

 

1:an Alla ska följa reglerna på gagaboll. Alla ska vara snälla mot varandra och säga snälla saker. Det ska vara arbetsro i skolan, ta inte sönder skolans saker, vi önskar längre hopprep (Svar direkt: Anna fixar hopprep), längre rutschbana önskas (Svar direkt: det blir ingen satsning på vår skolgård just nu, det kostar mycket pengar).

 

2:an Vi vill ha roligare saker till skolgården (Svar direkt: det blir ingen satsning på vår skolgård just nu, det kostar mycket pengar) och flera fotbollar (Svar direkt: Catharina ordnar så att alla klasser får två bollar var).

 

3:an Inget att ta upp.

 

4:an Laga klockan (Gunilla svarar direkt att den var trasig och den ska lagas så fort reservdelarna har kommit), vuxna gör inget när någon är ensam på rasten (Tips från elevrådet: Säg till en rastvakt om du känner dig ensam eller ställ dig i vår kompissol och vänta på att en vän dyker upp), skärmväggar önskas i matsalen (Catharina funderar på det tillsammans med städ och vaktmästare, det är inte bortglömt), en till kingplan önskas och de önskar att de gamla rutorna fylls i (Vi skickar över frågan till Trivselgruppen). Övervakningskameror önskas (Catharina berättade att det är stränga regler för var man får sätta upp en kamera i en offentlig miljö och vi har inte fått tillåtelse att sätta upp några sådana på skolan), Vi vill använda våra mobiler på rasterna (Svar direkt: Det har tagits ett gemensamt beslut av föräldrar, elever och personal att vi inte ska ha mobilerna under skoltid), fixa lustishusen (Catharina ska tala med mannen som målar om vår skola just nu och fråga om han kan måla även våra lustishus).

 

5:an Förslag: 5 min mindre rast om man förstör på lektionen, mobbas inte, ett nytt mål på grusplanen önskas, höj på kompisgungan, förslag till gagabolls regler: en vuxen ska alltid vara där, de som står i kön ska inte hänga in på plan, inte hoppa in över staketet, inte sparka på bollen, inte samarbeta, kör alla mot alla, inte gå före i kön. En lista i varje klassrum med gagabolls-reglerna önskas (Elevrådet tyckte att femmornas regelförslag var bra och röstade ja till att vi ska ha dessa regler plus de gamla. Anna ordnar så att alla klasser får en lapp med reglerna till sina klassrum), flytta på gagabollsrinken till en annan plats (Catharina svara att det inte finns någon bättre plats så den kan ej flyttas), skoförbudsskyltar behövs på rönnen (Anna kollar upp detta), bollförbudsskyltar mellan husen behövs (Svar direkt: Skyltarna är färdiga men har inte blivit uppsatta, Anna påminner vaktmästaren), vi önskar basketbollar och fotbollar (Svar direkt: Catharina ordnar så att alla klasser får två bollar var).

 

6:an Små ramper önskas, nya klassbollar (Svar direkt: Catharina ordnar så att alla klasser får två bollar var), flera rastaktiviteter önskas, en städdag önskas.

 

  1. Övriga frågor: Anna säger att hon gärna tar emot förslag på rastaktiviteter. Kom gärna till henne med tips. Diskutera i klasserna och skicka med tipsen till nästa elevråd.

 

  1. Ordförande avslutade mötet.

 

Ordförande: Ella

Sekreterare: Lah Poe


Prenumerera på nya blogginlägg

Första elevrådet avklarat på bästa vis

Vilken härlig start vi hade idag med detta läsårs elevrådsrepresentanter! Det var ett laddat gäng som satte sig till bords i konferensrummet. Alla tog sitt uppdrag på fullt allvar och alla tyckte att det ska bli roligt att blogga och låta elevrådet bli mer synligt på skolan. Ella är ordförande denna termin och Lah Poe är sekreterare.

 


Prenumerera på nya blogginlägg